Entiteiten & Data

Een entiteit is een verzamelnaam voor een onderdeel. Het kan vergeleken worden met een tabel in een database, maar ook met een data object uit een API. Een voorbeeld van een entiteit is “producten” of “leveranciers”.

Entiteiten aanmaken in Enter Boost

Entiteiten kunnen zonder te programmeren aangemaakt worden. In de Settings van Enter Boost zijn er 2 soorten entiteiten:

Entities: Hier kan men een entiteit binnen Enter Boost maken. Deze entiteit correspondeert 1 op 1 met een tabel in de database. Dit zijn doorgaans de basis entiteiten van Enter Boost.

Datasources: Dit zijn entiteiten gebaseerd op een SQL Query of een SQL Stored Procedure. Deze entiteiten worden gebruikt wanneer er een complexe query nodig is om data op te halen of te verwerken. Ook worden deze entiteiten gebruikt om data weer te geven uit een database van een ander systeem. Zo kan Enter Boost gebruikt worden voor reporting van gegevens uit het ERP systeem zonder dat deze gegevens in de database van Enter Boost staan.

Entiteiten inrichten

Er zijn diverse settings voor een entiteit zoals welke rechten men nodig heeft om deze entiteit in te zien of aan te maken / bijwerken / verwijderen.

Ook kunnen de velden (attributen) worden ingesteld. Denk aan de kolommen in een tabel. Per veld kan aangegeven worden welk type het is (datum, tekst, getal, etc.), of dit veld geïndexeerd moet worden, of deze verplicht is, etc. Denk aan velden als code, standaard verkoopprijs en omschrijving van een product.

Ook kunnen entiteiten aan elkaar worden gekoppeld. Op database niveau betekent dit een foreign key relation, binnen Enter Boost betekent dit dat data van de ene entiteit beschikbaar is bij de andere entiteit. Een relatie kan 1:1, 1:N en N:N zijn. Bijvoorbeeld de relatie tussen producten en leveranciers. Een product kan ingekocht worden bij meerdere leveranciers. Dus er wordt een relatie gelegd tussen product en leveranciers (1:N). Nu kunnen we bij een product zien (en vastleggen) welke leveranciers er aan gekoppeld zijn. Andersom geldt dat ook: we kunnen bij een leverancier zien welke producten daar ingekocht kunnen worden.

Ten slotte zijn er nog de Security policies. Dit is voor de gevallen waarbij nog extra logica toegepast moet worden. Een goed voorbeeld is wanneer we de producten willen ontsluiten op basis van land: een klant uit Duitsland krijgt misschien andere producten te zien dan een klant uit Nederland. De policies kunnen in gesteld worden zodat er geen aparte API geprogrammeerd hoeft te worden om de producten te ontsluiten aan alle klanten.

Een greep uit onze klanten

Wil je ons platform uitproberen? Start met een gratis demo!

Scroll naar boven