Connectiviteit

Enter Boost is altijd een onderdeel van een groter ICT landschap. Hoe kan Enter Boost communiceren met andere applicaties? Denk aan het ophalen van data uit een database die lokaal geïnstalleerd is. Of het doorgeven van productinformatie aan externe webshops.

Connectiviteit

Enter Boost kan communiceren met andere omgevingen op verschillende manieren. Vanuit een andere omgeving kan data uit Enter Boost worden opgevraagd via API’s. Binnen Enter Boost kan ook data worden opgehaald van ondere omgevingen via de connector. 

Connector
Een connectie wordt opgezet met de connector. Dit kan van het type HTTP of SQL Server zijn. In de connector worden de basisgegeven en de authenticatie vastgelegd. 

HTTP / API
Webapplicaties maken gebruik van API’s om data op te halen en te versturen.  Enter Boost gebruikt dit binnen haar eigen applicatie, maar ook om met andere omgevingen te communiceren. Enter Boost heeft een Front-end en een Back-end. Deze communiceren met elkaar via API’s. Elke entiteit en datasource heeft eigen API’s (GET, POST, PUT, PATCH en DELETE).

Omdat alle communicatie tussen de database, Back-End en Front-End via deze API’s plaatsvindt kent Enter Boost al gauw honderden API endpoints. Deze endpoints kunnen ontsloten worden aan andere partijen.

Via de connector kunnen ook de API’s van anderen aangesproken worden. Het is dus mogelijk om op een pagina een rapport te tonen met gegevens uit een lokale SQL database, of uit een andere webapplicatie. 
Ook is het mogelijk om de data tussen Enter Boost en een andere omgeving te synchroniseren (via een sync task of webhooks).

Tasks & Webhooks

Sync Tasks
Een Sync task wordt gebruikt om data uit de ene omgeving periodiek of door middel van een trigger over te zetten. Denk aan productinformatie die uit een ERP systeem doorgezet wordt naar Enter. Of andersom: verkooporders die vanuit Enter naar een ERP applicatie worden gestuurd.

Webhooks
Enter Boost kan daarnaast ook proactief data doorzetten door middel van Webhooks. Wanneer een product aangepast wordt kan dit bijvoorbeeld direct naar de klanten worden doorgezet. Een gebruiker (consultant of developer) kan dit doen door dit in de settings in te stellen.

Excel Import
Een andere manier van data importeren is via Excel. Binnen Enter Boost is het standaard mogelijk een Excel- of CSV bestand te uploaden om zo data van een entiteit te importeren of bij te werken. Geavanceerde imports zijn ook mogelijk door een ‘mapping’ aan te leggen en bijv. aan de hand van een omschrijving de bijbehorende code op te halen.

Een greep uit onze klanten

Wil je ons platform gratis uitproberen? Start met een gratis demo!

Scroll naar boven